Aanbod

  • Individuele gesprekken
  • Kindertolksessies volgens de PresentChild-methode
  • Lezingen over PresentChild
  • Workshops

wake up and live